KomOpp, Opplæringskontoret for kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i Troms